تاريخچه مختصري از سیستم‌های افزایش راندمان سوخت

اسناد موجود حاکی از آن است که در زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای درگیر با توجه به بحران ناشی از جنگ، اقدام به تولید و نصب اولین سیستم‌های از این دست برای کاهش هر چه بیشتر سوخت در ناوگان تجهیزات جنگی خود کردند.

امروزه استفاده از این قبیل محصولات در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی رایج می‌باشد. از این رو بازار تنوع و کیفیت این محصولات نیز بسیار قابل توجه است چرا که هر کدام از تولید‌کنندگان به منظور بهینه‌سازی محصول خود به دنبال کشف و به کارگیری روشهای جدیدتری می‌باشند. بدیهی است دستیابی به کاراترین روشها به معنای افزایش کارایی محصولات و در نتیجه کاهش بیشتر هزینۀ مصرفی سوخت می‌باشد.

این شرکت نیز با درک اهمیت لزوم استفاده از این سیستم‌ها و به منظور دستیابی به بهره‌وری بیشتر و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان، تمام تمرکز خود را معطوف به تحقیقات و دستیابی به راهکارهای علمی افزایش کیفیت و کارآیی قرار داده است. به طوری که به جرأت و با استناد به تجربۀ شش سال حضور در بازار مصرف‌کنندگان می‌توان گفت که در میان کلیۀ محصولات موجود در بازار، محصول این شرکت دارای بالاترین راندمان بوده و توجه روزافزون مصرف‌کنندگان را به خود جلب کرده است.