1) کاهش مصرف گازوئیل بین 11 الی 19 درصد

یکی از مهمترین مزایای دستگاه رِداکس که باعث توجیه اقتصادی بالای این دستگاه در کوتاه مدت می‌شود کاهش مصرف گازوئیل است.

کاهش مصرف سوخت ناگهانی در تمامی موتورها موجب خرابی سیستم سوخت و کارکرد خارج از زمان موتور می‌شود که ضربه‌های شدیدی به موتور و سیستم سوخت وارد می‌کند. اما آنچه در رِداکس اتفاق می‌افتد، کاهش مصرف سوخت به معنی جلوگیری از ورود سوخت مورد نیاز موتور نیست، بلکه رِداکس باعث می‌شود عمل احتراق گازوئیل بهتر و کامل‌تر انجام گیرد که در نتیجه، انرژی بیشتری از واحد سوخت استحصال شده و باعث افزایش قدرت و شتاب موتور می‌شود. بنابراین برای بدست آوردن مقدار مشخصی از توان، مقدار گازوئیل کمتری مورد نیاز است. طی آزمایشات صورت گرفته در مراجع صنعتی معتبر مشخص گردیده که با نصب رِداکس بر روی سیستم سوخت، شاخص BSFC یعنی نرخ مصرف سوخت به ازای واحد توان تولیدی کاهش پیدا می‌کند نه صرفاً مصرف سوخت و این بدان معناست که رِداکس باعث کامل‌تر سوختن گازوئیل و کسب انرژی بیشتر از واحد سوخت و در نتیجه کاهش مصرف گازوئیل به ازای تولید توان یکسان موتور می‌شود.