4) حذف آب از گازوئیل و افزایش عمر سوزن انژکتور به حداقل دو برابر

آب یکی از مخرب‌های اصلی سیستم سوخت می‌باشد که به دلیل چسبندگی سطحی بسیار بالای آن موجب خوردگی و فرسایش زود هنگام اجزاء سیستم سوخت به خصوص سوزن انژکتور و از طرف دیگر خرابی زود هنگام فیلتر گازوئیل و راه‌یابی ذرات مخرب به سیستم سوخت و در نهایت، به وجود آمدن خرابی در سیستم سوخت خودرو و تحمیل هزینه‌های گزاف می‌گردد.

فیلتر رِداکس تنها فیلتری است که به لطف وجود آلیاژهای فلزات گرانبهای خود (به جای استفاده از نمد که به طور معمول در تمامی فیلترهای آبگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد) آب موجود در گازوئیل را به طور صد در صدی از مسیر سوخت حذف می‌کند. رِداکس نه تنها موجب جداسازی صد درصدی آب از گازوئیل می‌شود بلکه باعث می‌شود از انرژی آن نیز استفاده شده و توان موتور افزایش یابد. فیلتر رِداکس با گرفتن یک الکترون از آب و تبدیل آن به فرم HHO باعث می‌شود تمامی اجزاء سیستم سوخت از گزند آب در امان مانده و عمر قطعات آن به خصوص سوزن انژکتور (که بسیار آسیب‌پذیر می‌باشد) حداقل دو برابر شود.