6) کاهش استهلاک روغن موتور و نیاز به تعویض روغن کمتر

با نصب رِداکس، تولید دوده به میزان بسیار زیادی کاهش یافته و دمای موتور کاهش می‌یابد که هر دوی این عوامل باعث می‌شود، روغن موتور دیرتر کثیف شده و خاصیت روان‌کنندگی خود را دیرتر از دست ‌دهد. در نتیجه با نصب رِداکس، نیاز کمتری به تعویض روغن موتور بوده و از طرفی موتور در شرایط بهتری کارکرده و عمر قطعات آن بیشتر می‌شود.