مزایای رِداکس

1.کاهش مصرف گازوئیل بین 12 الی 19 درصد

یکی از مهمترین مزایای دستگاه رِداکس که باعث توجیه اقتصادی بالای این دستگاه در کوتاه مدت می‌شود کاهش مصرف گازوئیل است.

کاهش مصرف سوخت ناگهانی در تمامی موتورها موجب خرابی سیستم سوخت و کارکرد خارج از زمان موتور می‌شود که ضربه‌های شدیدی به موتور و سیستم سوخت وارد می‌کند. اما آنچه در رِداکس اتفاق می‌افتد، کاهش مصرف سوخت به معنی جلوگیری از ورود سوخت مورد نیاز موتور نیست، بلکه رِداکس باعث می‌شود عمل احتراق گازوئیل بهتر و کامل‌تر انجام گیرد که در نتیجه، انرژی بیشتری از واحد سوخت استحصال شده و باعث افزایش قدرت و شتاب موتور می‌شود. بنابراین برای بدست آوردن مقدار مشخصی از توان، مقدار گازوئیل کمتری مورد نیاز است. طی آزمایشات صورت گرفته در مراجع صنعتی معتبر مشخص گردیده که با نصب رِداکس بر روی سیستم سوخت، شاخص BSFC یعنی نرخ مصرف سوخت به ازای واحد توان تولیدی کاهش پیدا می‌کند نه صرفاً مصرف سوخت و این بدان معناست که رِداکس باعث کامل‌تر سوختن گازوئیل و کسب انرژی بیشتر از واحد سوخت و در نتیجه کاهش مصرف گازوئیل به ازای تولید توان یکسان موتور می‌شود.

2. کاهش چشمگیر آلاینده‌های اگزوز بین 30 تا 70 درصد

گازوئیل دارای طیف هیدروکربنی گسترده‌ای است و طول زنجیرۀ کربنی آن بین 12 تا 20 اتم کربن می‌باشد. بزرگ بودن مولکولهای گازوئیل و همچنین حجم زیاد سوخت ورودی در موتورهای دیزل وسائط نقلیۀ سنگین سبب می‌شود که راندمان احتراق پایین آمده و مقادیر زیادی از سوخت به صورت نیم سوخته یا نسوخته از اگزوز خارج شود. این موضوع نه تنها موجب هدر رفت انرژی بلکه باعث انتشار دوده (C) و گازهای سمی نظیر مونواکسیدکربن (CO) و هیدروکربنهای نسوخته (HC) و در نتیجه آلودگی محیط‌زیست می‌گردد. اما با نصب رِداکس، گازوئیل به صورت بهتر و کامل‌تری سوخته شده و از مقدار بیشتری از انرژی آن استفاده می‌شود. با کامل‌تر سوختن گازوئیل، میزان دوده، مونواکسیدکربن و هیدروکربنهای نسوخته در خروجی اگزوز کاهش یافته که هم موجب جلوگیری از هدر رفت انرژی می‌شود و هم سبب کاهش آلاینده‌های هوای محیط‌زیست نظیر دوده، مونواکسیدکربن و هیدروکربنهای نسوخته می‌شود

3.افزایش قدرت و شتاب موتور تا 10 درصد

همانطور که گفته شد با نصب رِداکس، گازوئیل به صورت بهتر و کامل‌تری سوخته شده و از مقدار بیشتری از انرژی آن استفاده می‌شود. کسب مقدار انرژی بیشتر از واحد سوخت به معنی تولید انرژی بیشتر توسط موتور و در نتیجه افزایش قدرت موتور می‌باشد. بنابراین با نصب رِداکس، قدرت موتور و شتاب وسیلۀ نقلیه بیشتر می‌شود.

4.حذف آب از گازوئیل و افزایش عمر سوزن انژکتور به حداقل دو برابر

آب یکی از مخرب‌های اصلی سیستم سوخت می‌باشد که به دلیل چسبندگی سطحی بسیار بالای آن موجب خوردگی و فرسایش زود هنگام اجزاء سیستم سوخت به خصوص سوزن انژکتور و از طرف دیگر خرابی زود هنگام فیلتر گازوئیل و راه‌یابی ذرات مخرب به سیستم سوخت و در نهایت، به وجود آمدن خرابی در سیستم سوخت خودرو و تحمیل هزینه‌های گزاف می‌گردد.

فیلتر رِداکس تنها فیلتری است که به لطف وجود آلیاژهای فلزات گرانبهای خود (به جای استفاده از نمد که به طور معمول در تمامی فیلترهای آبگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد) آب موجود در گازوئیل را به طور صد در صدی از مسیر سوخت حذف می‌کند. رِداکس نه تنها موجب جداسازی صد درصدی آب از گازوئیل می‌شود بلکه باعث می‌شود از انرژی آن نیز استفاده شده و توان موتور افزایش یابد. فیلتر رِداکس با گرفتن یک الکترون از آب و تبدیل آن به فرم HHO باعث می‌شود تمامی اجزاء سیستم سوخت از گزند آب در امان مانده و عمر قطعات آن به خصوص سوزن انژکتور (که بسیار آسیب‌پذیر می‌باشد) حداقل دو برابر شود.

5.کارکرد بهتر و روان‌تر موتور

همانطورکه قبلاً توضیح داده شد به وجود آمدن دوده و هیدروکربن‌های نسوخته در اثر احتراقِ ناقصِ سوخت باعث به وجود آمدن شرایط سختی برای کارکرد موتور می‌شود. زیرا دوده سنگین بوده و چسبندگی بسیار بالایی دارد. این دو خاصیت باعث چسبیدن دوده به دیواره‌های سیلندر و در نتیجه اصطکاک زیاد بین پیستون و دیوارۀ سیلندر و کند شدن فرآیند تخلیۀ گازهای حاصل از احتراق می‌شود. سخت شدن حرکت پیستون درون سیلندر باعث بالاتر رفتن دمای سیلندر و بیشتر شدن صدای موتور می‌شود. با نصب دستگاه رِداکس، دوده کمتر شده و فرآیند تخلیه به صورت بهتری انجام شده، اصطکاک کمتر شده و دمای موتور کمتر می‌گردد و موتور می‌تواند بهتر و روان‌تر کار کند.

6.کاهش استهلاک روغن موتور و نیاز به تعویض روغن کمتر

با نصب رِداکس، تولید دوده به میزان بسیار زیادی کاهش یافته و دمای موتور کاهش می‌یابد که هر دوی این عوامل باعث می‌شود، روغن موتور دیرتر کثیف شده و خاصیت روان‌کنندگی خود را دیرتر از دست ‌دهد. در نتیجه با نصب رِداکس، نیاز کمتری به تعویض روغن موتور بوده و از طرفی موتور در شرایط بهتری کارکرده و عمر قطعات آن بیشتر می‌شود.